Nhiều doanh nghiệp bất động sản mang khoản nợ tiền thuế lên đến con số trăm tỷ

Ngày 17/4, Cục Thuế TP. HCM công bố danh sách 1.691 doanh nghiệp nợ thuế tháng 2/2019 với tổng số thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 4.481 tỷ đồng. HCM đang áp dụng nhiều biện pháp giải quyết nợ thuế. Những doanh nghiệp nợ khủng tiền thuế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực…